Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym papajohns.pl

 

I. Informacje ogólne

 

1.       Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego papajohns.pl.

2.       Użyte w niniejszej Polityce pojęcia mają następujące znaczenie:

1)      „Serwis” – serwis internetowy papajohns.pl, dostępny pod adresem URL: https://papajohns.pl/

2)      „Polityka” – niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym papajohns.pl,

3)      „Usługodawca” – Lech Pizza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000664339, NIP 5272794212, REGON 366174179,

4)      „Użytkownik” – osoba fizyczna przeglądająca Serwis lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, zarówno posiadająca konto w Serwisie, jak również nieposiadająca konta w Serwisie,

5)      „Ustawa o ochronie danych osobowych” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, tekst jednolity), albo odpowiednio inny akt prawny,

6)      „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity), albo odpowiednio inny akt prawny,

7)      „Dane Osobowe” – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. imię i nazwisko, adres e-mail) korzystającej z Serwisu jako Użytkownik, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

II. Prywatność

 

3.       Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

4.       Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich Danych Osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

5.       Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym w związku z rejestracją w Serwisie, udziałem w programach lojalnościowych, promocjach, konkursach.

6.       W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie tego rodzaju zgody jest dobrowolne i nie jest ono warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

7.       Usługodawca informuje, że powierzył przetwarzanie Danych Osobowych SIA „Lattelecom”, ul. Dzirnavu 105, LV1011 Ryga, Łotwa, zarejestrowaną pod numerem: 40003052786, w trybie określonym przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, celu prawidłowego wykonania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu lub świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu.

8.       Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9.       W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Usługodawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecane jest zapoznanie się.

10.   Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą i uszkodzeniem, zgodnie z wymaganiami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku podawania Danych Osobowych połączenia z Serwisem są szyfrowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą bezpiecznych certyfikatów https.

11.   Pomimo tego, Usługodawca zaleca zachowanie odpowiedniej ostrożności, przede wszystkim poprzez korzystanie przez Użytkowników z oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, kradzieżą danych oraz innymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet (programy antywirusowe, firewall) oraz bieżące aktualizowanie tego rodzaju oprogramowania.

12.   W ramach korzystania z Serwisu przez Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane w sposób automatyczny tzw. dane eksploatacyjne dotyczące Użytkowników, np. takie jak numery IP, na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

III. Pliki cookies

 

13.   Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji na temat tego czym są pliki cookies można uzyskać pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

14.   Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu:

1)      dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego preferencji,

2)      przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3)      utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu,

4)      zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu.

15.   Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, tak aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu końcowym. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

16.   Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronie ich producenta.

17.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

18.   Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

19.   Korespondencję dotyczącą niniejszej Polityki, w tym żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, można kierować do Usługodawcy pocztą na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt 2.3) powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@papajohns.pl.

20.   Usługodawca powiadomi Użytkowników w przypadku zmian niniejszej Polityki poprzez ich ogłoszenie na stronie Serwisu. Zmiany Polityki nie mają wpływu na usługi świadczone w ramach Serwisu przed datą wejścia w życie zmian.

21.   Treść niniejszej Polityki jest dostępna w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie Serwisu.

 

 

Proszę spełnić wszystkie kroki promocji

Zniżka/Prezent może być tylko jedna!Nowe hasło zostało wysłane

Subskrybuj Oferty Specjalne

Gwarantujemy, że nie będziesz otrzymywać więcej niż 2 maile tygodniowo. W każdej chwili możesz zrezygnować. Nasza firma nie będzie sprzedawać, habdlować ani ujawniać Twoich danych osobowych osobom trzecim. Wszystkie dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług, informacji o naszych markach, produktach i usługach, jak również do dochodzeń wewnętrznych.

Subskrybowano

Dziękuję


Przyjęliśmy Twoje CV i wkrótce je rozpatrzymy.

Twoje hasło zostało zmienione.

Заказ отправлен

Wybierz swoje miasto

Moskwa lub region Moskwy
Warszawa

Inne miasta

Wybierz swoje miasto

Moskwa lub region Moskwy
Warszawa

Inne miasta

Gratulacje! Prezent został dodany do Twojego koszyka!


Prezenty, które już są w koszyku: